Het vinden van een oplossing voor PKAN

Het doel van Stichting Lepelaar is het vinden en tot uitvoering brengen van een oplossing om PKAN patiënten te helpen. Stichting Lepelaar wil dit doel bereiken door middel van het verkrijgen van kennis over de ziekte PKAN en het nauw samenwerken met onderzoeksinstituten en gespecialiseerde toegewijde instanties. Het doel is om een oplossing te verschaffen voor PKAN patiënten die van hoge kwaliteit is, langdurig beschikbaar zal zijn voor patiënten en op een kosten effectieve manier verkregen zal worden.

Meer over PKAN