Ondersteun Stichting Lepelaar

Financiële ondersteuning voor de werkzaamheden van Stichting Lepelaar is essentieel om de doelstelling te kunnen waarmaken en wordt daarom zeer gewaardeerd.

U kunt rechtstreeks uw donatie overmaken naar Stichting Lepelaar, op IBAN rekening:

                            NL83 INGB 0007 8395 21 t.a.v. Stichting Lepelaar, Groningen.  

Het is ook mogelijk om via PayPal te betalen (klein percentage wordt door PayPal in rekening gebracht als transactiekosten):

De Stichting Lepelaar is in het bezit van de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.